Stålkvalitet

Stålkvalitet er et komplisert emne, men for deg som vil lære mer vil vi gå igjennom det mest elementære.

Stålkvalitet

Ved valg av stål vurderes egenskaper som varighet på skarphet, enkel vedlikehold og sliping, og sist, men ikke minst, prisen og tilgjengeligheten på stål. Alle disse praktiske egenskapene er uløselig knyttet til hardheten til stålet. For Øyo handler god stålkvalitet om balansen mellom varighet på skarpheten til kniven, altså hvor lenge den varer før den blir sløv – og hvor lett den er å slipe opp igjen. Vi har derfor valgt på en stor andel av våre kniver å legge oss på en hardhet i stålet som vi mener er riktig i forhold til den nevnte balansen.

© Øyo

Rockwell

Rockwell skalaen (hrc) gir et objektivt kvalitetsmål som beskriver hardheten i stålet. Jo hardere stål, desto mer materialstyrke. Rockwell er en internasjonal hardhetsskala som angir metallets overflatehardhet. Det finnes fler skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, N og T. De mest brukte skalaene er B- og C- og kalles henholdsvis HRB og HRC. Skalaen som brukes for å måle materialstyrken i kniver er hrc.

Kvaliteten på knivstålet er med på å bestemme hvor hardt stålet kan herdes og igjen hvilke HRC en har mulighet til å oppnå. Ulik herding vil dermed også gi knivstålet litt ulike kvaliteter.


Det er flere variabler som kan endre dette forholdet. Det ene er selve legeringen, andre forhold er om kniven er smidd eller stanset. En smidd kniv vil ha forholdsvis mye større materialstyrke ved lavere HRC-verdier. Dette vil si at rockwell må sees i forhold til stålkvalitet, legering, om kniven er smidd eller stanset.

Knivstål som herdes over 57-58 HCR vil kunne medføre at materiale blir sprøtt. Når den tynne kniveggen på 20 – 30 my, som er vanlig for de fleste stålkniver, er det viktig med riktig herding. Et mykere stål vil føre til at det kan bøye seg og et hardere stål kan føre til at det knekker. Materialet som har bøyd seg kan rettes opp mot et skjerpestål, mens med brukket materiale må man fjerne nok materiale til at eggen igjen blir 20-30 my. Denne prosessen innebærer som oftest sliping eller bruk av grove skjerpestål eller diamantstål. Det fører til sliperiss og en mindre skarp egg.

© Anne Valeur / Pudder Agency

Stålkvaliteter

For å gjøre det enklere for deg å ta stilling til stålkvalitet på en Øyo kniv har vi valgt å dele inn våre kniver i 3 ulike stålkategorier; Standard stål, Premium stål og Eksklusivt stål. Alle kniver vil være merket med hvilken kategori det spesifikke produktet tilhører, slik at det blir enklere for deg å ta et kvalifisert valg.

Standard stål

For oss er det viktig med kvalitet uansett pris, men stålet vil endre seg mye fra standard stålkvalitet til eksklusiv stålkvalitet. Standard stål har et mykere stål og krever hyppig sliping for å holde eggen skarp. Til gjengjeld vil eggen være veldig lett å slipe opp. Øyo knivene med standard stålkategori vil ha slipegrad på 20 grader og stålet er herdet til ca 52-55 hrc. Stålkvalitet som går under denne kategorien er f.eks 3cr, 420 stål.

Premium stål

Her får du mye stål for pengene og et svært godt valg for de fleste. Stålets er mykt nok til at du kan slipe eggen selv, men hardt nok til at du ikke trenger å gjøre det så ofte (alt etter hvor mye du bruker kniven selvfølgelig). Eggen er satt opp på 20 grader og stålet er herdet til ca 55-57 hrc. Stålkvalitet som går under denne kategorien er f.eks 5-8cr, 4116, 440A/B, AUS6-8, 13C26.

Eksklusivt stål

Her får du stålkvalitet som virkelig gjør nytten sin. På kjøkkenkniver vil du få en mye tynnere egg som gjør matlagingen til en lek. På friluft vil du få fulltange kniver som har en ekstremt god holdbarhet. På kjøkken er eggen satt opp på 16 grader og damaskkniver med en hard kjerne og mykere stål i lag utenpå. Igjen vil denne stålkvaliteten ikke egne seg til harde (f.eks ben) eller frosne matvarer, men eksepsjonell på myke matvarer. Eggen kan være noe mer krevende å slipe opp selv, men til gjengjeld har du en skarp egg svært lenge. Stålet er herdet til ca 58-62 hrc. Stålkvaliteter som går under denne kategorien er 9cr, 440C, AUS10, 14C28, VG10.
Vi kan hjelpe deg å slipe opp kniven din på Geilo eller hos Gokniven ved Asbjørn på Skedsmokorset.