Din handlekurv

Stålsett deg

Stålkvalitet er et komplisert emne, men for deg som vil lære mer skal vi nå gå igjennom det mest elementære.

 

Stålkvalitet

For Øyo handler god stålkvalitet om balansen mellom holdbarheten på eggen, altså hvor lenge den varer før den blir sløv – og hvor lett den er å slipe opp igjen. Vi har derfor valgt å legge oss på en hardhet i stålet som vi mener er riktig i forhold til den nevnte balansen. Denne hardheten måles i en rockwell skala (hrc), og vi ligger på 55-57. En kniv på for eksempel 62 hrc vil være skarp mye lengre, men igjen svært vanskelig å slipe opp igjen (kanskje umulig for mange).

Fabrikkutsalg3

 

Rockwell

Rockwell skalaen (hrc) gir et objektivt kvalitetsmål som beskriver hardheten i stålet. Jo hardere stål, desto mer materialstyrke. Rockwell er en internasjonal hardhetsskala som angir metallets overflatehardhet. Det finnes fler skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, N og T. De mest brukte skalaene er B- og C- og kalles henholdsvis HRB og HRC. Skalaen som brukes for å måle materialstyrken i kniver er hrc.

Kniven blir ikke nødvendigvis bedre jo høyere verdi den har på rockwell skalaen. Knivstål som herdes over 57-58 vil kunne medføre at materiale blir sprøtt. Når den tynne kniveggen på 20 – 30 my, som er vanlig for de fleste stålkniver, er det viktig med riktig herding. Et mykere stål vil føre til at det kan bøye seg og et hardere stål kan føre til at det knekker. Materialet som har bøyd seg kan rettes opp mot et skjerpestål, men med brukket materiale må man fjerne nok materiale til at eggen igjen blir 20-30 my. Denne prosessen innebærer som oftest sliping eller bruk av grove skjerpestål eller diamantstål. Det fører til sliperiss og en mindre skarp egg. Dette er den viktigste årsaken til at vi ikke anbefaler å kjøpe kniver med vanlig rustfritt stål med høyere HRC-verdi enn 57- 58.

Rocwellapparat-800x652

Det er flere variabler som kan endre dette forholdet. Det ene er selve legeringen, andre forhold er om kniven er smidd eller stanset. En smidd kniv vil ha forholdsvis mye større materialstyrke ved lavere HRC-verdier. Dette vil si at rockwell må sees i forhold til stålkvalitet, legering, om kniven er smidd eller stanset.